BakımGenel

Trabzon Hurması Üretiminde Yabancı Ot Kontrolü

Birçok kültür bitkisinde olduğu gibi yabancı otlar Trabzon hurmasında da verim ve kalitede önemli kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle Trabzon hurması bahçelerinde yabancı otlarla etkili bir şekilde mücadele edilmelidir. Son yıllarda örtücü bitkiler yabancı ot mücadelesinde ön plana çıkmaktadır.

Hurma bahçelerinde sıra aralarında örtücü bitkilerin bulunması herbisitlere olan bağımlılığı ve herbisitlerden kaynaklı çevresel zararları da azaltacaktır. Bu amaçla yaz aylarının kurak geçtiği alanlarda Trabzon hurması sıra aralarında kışlık yıllık örtücü bitki olarak tüylü fiğ kullanımı tavsiye edilebilir.

Sonbaharda ekilecek tüylü fiğ (15kg/dekar) Mayıs sonu Haziran başı gibi toprağa karıştırıldığında, hem toprağa organik madde sağlayarak toprak yapısını iyileştirecek hem de meyve verim ve kalitesine olumlu etkide bulunacaktır. Ayrıca örtücü bitkiler ağaçlara 1 metreden fazla yaklaştırılmamalı ve gereksiz toprak işlemeden kaçınılmalıdır.

Yapılan araştırmalarda Tüylü fiğ bitkisinin Trabzon hurmasında verimi en fazla artıran bitki olduğu tespit edilmiştir.Kaynak: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1137544

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu